Во периодот од јуни – декември годинава се одвива проектот на Една Може! – единствената организација за унапредување на права за самохрани родители – „Еднакви права и можности за самохраните мајки“, кој во себе содржи истражување на #СкриеноСекојдневие, #ПравниЛавиринти и #ПраваМожности кои се однесуваат на самохраните мајки кои ќе бидат проследени во експертска анализа од правен и родов аспект.

Во месец октомври, од проектот ќе произлезат два јавни настани – Јавна расправа во Собранието и Национална конференција посветена на истите прашања.

Проектот е поддржан од Фондацијата Kvinna till Kvinna.