Градоначалникот на Општина Чаир г.Висар Ганиу заедно со директорите на Јавните претпријатија на Град Скопје, г.Абдусамед Шабани – директор на Јавното претпријатије “Комунална Хигиена – Скопје”, г.Ардијан Муча – директор на Јавното претпријатије “Паркови и зеленило – Скопје” и г.Душко Весковски директор на Јавното претпријатије “Водовод и канализација – Скопје” реализираше работна средба за оперативниот план и динамиката за реализирање на многуте планирани проекти кои што значително ќе ги подобрат комуналните услови во Општина Чаир.