Краткотраен прекин на водоснабдување на средно високи зони од Крушево

2

Краткотраен прекин на вода ќе имаат домаќинствата од средно високи зони во град Крушево, односно делови од подолу наведените улици:

Тодор Проески

Томе Никле

Киро Фетак

Никола Карев

Мише Ефтим

Коча Миленку

Манчу Матак

Партизанска

Питу Гули