Со инсталацијата на системот за греење и климатизација во кино салата и помошните простории во Домот на културата „Крсте Мисирков“ во општина Свети Николе се создадоа дополнителни соодветни просторни услови за одржување и посетување на културно-уметнички и образовни програмски активности, со цел задоволување на потребата од надоградување на културниот дух на граѓаните.

„Министерството за локална самоуправа инвестира и во областа на културата. Преку целосното спроведување на планираните проектни активности во вредност од 8.571.524 денари, Домот доби соодветни просторни услови каде во иднина културните работници ќе можат да ги надоградуваат своите драмски, литературни, музички, фолклорни и филмски потенцијали и капацитети, како и да го промовираат својот талент преку размена помеѓу други културно-уметнички и едукативни организации во и надвор од регионот. По завршуваше на пандемијата се надеваме дека ќе продолжат културните настани како што се одвиваа и претходно. Очекувам општината и во иднина да предлага проекти кои ќе се од добробит за граѓаните во Св. Николе“, рече министерот за локална самоуправа, Горан Милевски.

Исто така се намали потрошувачката на електрична енергија и заштеда на финансиски средства, кои понатаму може да се пренаменат кон додатно унапредување и издигнување на културните навики на населението.

„Ова е еден значаен проект за жителите на Свети Николе климатизација односно затоплување и ладење на салата при домот на културата. За инвестицијата ни помогна Министерството за локална самоуправа во износ од 6 милиони и 100 илјади денари и дел буџетиравме односно финансиравме како општина во износ од 2 милиона и 400 илјади денари. Со ова им овозможивме на нашите граѓани да се одвиваат сите културни манифестации без разлика на временските услови надвор, очекуваме да заврши корона кризата и тука да биде центарот на културните настани“, истакна градоначалникот на Општина Св. Николе, Сашо Велковски.

„Задоволство ни е да се пофалиме со еден важен проект со кој овозможивме на нашите граѓани 365 дена во годината да можат да ги следат нашите културни манифестации. После 30 години во нашиот Дом на култура обезбедивме климатизација односно затоплување и ладење на кино салата. Се надевам дека кога ќе заврши оваа пандемија ќе можеме во најнормални услови да одржуваме културни манифестации“, додаде Мартина Богданова директорката на Домот на културата „Крсте Мисирков“.