Министерството за здравство им се заблагодарува на сите кои досега со донаци во парични средства и добра дадоа поддршка во напорите на институциите за справување со состојбата со Ковид-19 во земјата. Со оглед на бројните прашања и интересот за донации, министерството има отворено наменски донациски сметк, информира Министерството.

За директна финансиска помош во парични донации за набавка на стоки, добра и услуги кои се потребни заради заштита на населението на Македонија од коронавирусот средствата може да се уплатуваат на:

Во денари:

Сметка бр. 1900100434 785 K2;

Депонент на: НБРМ;

Приходна шифра бр. 744311;

Програма бр. 10;

Цел на дознака: „финасиска помош – КОВИД19“.

Во американски долари:

Correspondent bank details:

CITIBANK NA NEW YORK

Address: 111 WALL STREET NEW YORK

NY 10043

SWIFT BIC: CITI US 33

 

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

 

Final beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669

Name: Ministerstvo za zdravstvo

Details of payment (:70):

Во Евра:

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESTBANK ZENTRALE

Address:

Wilhelm Epstein Strasse 14,

Frankfurt am Main

GERMANY

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT BIC: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669

Name: Ministerstvo za zdravstvo

Details of payment:

За сите поединци или компании кои се заинтересирани да донираат заштитна опрема, медицинска опрема или медицински помагала или материјали, како и било какви други средства, добра и услуги кои се потребни за справување со коронавирусот (2019-nCov), тоа може да го направат во директна соработка со одговорните од Министерството за здравство.

За таа цел, Министерството за здравство има изработено листа на приоритети за набавки која може да се побара преку е-маил адресата на одговорното лице: sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk . Тука можат да се добијат конкретни инструкции за постапката за донација.