Отпочна реконструкција на улица 5 во Расаник

Општина Бутел во изминатиов период интезивно работи на реконструкција на улиците кои се спредвидени во програмата за активности за 2020 година. Имено, минатата недела заврши реконструкција на улица 13 во Расадник која е со вкупна должина од 1.000 м2, а оваа недела се отпочна со реконструкција на улица 5 во населбата Расадник и улица та 3/2 во населбата во Визбегово .

Во периодот кој следи, Општина Бутел продолжува со редовна реконструкција и пополнување на дупки на сите оштетени улици со цел побрз, побезбеден и поефикасен сообраќај во нашата општина.