На Фејсбук се појавуваат фотографии од протестите ширум светот за зачувување на името на Република Македонија. На една од фотографиите се австралијанците со македонски корени Stella, George, Doris, Bianca, Steven i Annalyse од Перт.

Покрај гореспоменатите Bil, Ves, Hilari и Jonh одржаа емотивни говори на поставената бина на англиски јазик поради потешкотиите со говорење на мајчиниот македонски јазик бидејќи повеќе од 10 години не се вратиле во родната грутка.

МАКЕДОНNЈА ВЕЧНА !