Неодамнешното истражување кое е спроведено во Амeрика имало за цел да ги истражи ставовите на шест ипол илјади лица за политичките и корпоративните лидери.

Интересно е тоа што повеќето испитаници сметале дека жените во работата се доста поефикасни од мажите, со што ги истакнале со 14 особини со кои се издвојуваат од нив.

Иако мажите сеуште во голем број се наоѓаат на лидерските позиции, на „мачо“ лидерите  им се заканува можноста да ја изгубат довербата во модерниот свет, бидејќи женскиот модел на лидерство и комуникација влева повеќе доверба.

Од шест ипол илјади испитаници само 22 проценти сметале дека нивните политички и деловни лидери се ефикасни. Тоа е малку вознемирувачки со оглед на тоа дека во 80 проценти од случаите се мажи на водечките позиции.

Ова на жените им е од корист, па така може да се очекува пораст на жените лидери во иднина.

Сепак, кога испитаниците биле запрашани дали низ времето на брзи промени и предизвици би препуштиле да ги води жена или маж, 54 проценти одговориле во корист на мажите, а само 46 во корист на жените.