Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) вчера донесе одлука со која се запира извршувањето на сите решенија донесени од овој орган во периодот од 13 до 25 јуни 2020 за ставање на лица под здравствен надзор и домашна изолација кои влегле во Македонија со негативен PCR тест на ковид-19 и потпишана изјава, како и решенијата издадени за лица кои се ослободуваат од државен карантин со негативен PCR тест на ковид-19, а спроведените дејствија по решенијата се поништуваат.

-Во врска со барањето на Главниот координативен кризен штаб доставено до Државниот санитарен и здравствен инспекторат за престанок на важноста на издадените решенија за домашна изолација за лицата кои се вратиле во Република Северна Македонија со негативен PCR тест на ковид-19, се информира јавноста дека од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат на ден 25 јуни 2020 согласно член 136 став 1 алинеја 4 од Законот за општата управна постапка (Сл.весник на РСМ бр. 124/15 и 65/18) донесена е Одлука со која се запира извршувањето на сите решенија донесени од овој орган во периодот од 13 јуни 2020 до 25 јуни 2020 година за ставање на лица под здравствен надзор и домашна изолација кои влегле во РСМ со негативен PCR тест на ковид-19 и потпишана изјава, како и решенијата издадени за лица кои се ослободуваат од државен карантин со негативен PCR тест на ковид-19, по нивното враќање во Република Северна Македонија, од земја со висок/среден ризик за ковид-19, а спроведените дејствија по истите решенија се поништуваат – соопшти денеска Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Одлуката, согласно Закон, ќе биде објавена во весникот „Слободен печат“ во текот на два последователни дена почнувајќи од 26 јуни 2020 година, а потоа и еднократно во „Службен весник на Република Северна Македонија“.