Република Македонија во 2017 година забележала 0% раст во економијата и заедно со Србија е главната причина за намалување на регионалниот БДП од 3,1% во 2016 на 2,4% во 2017а, стои во регионалниот извештај на Светска банка за Западен Балкан.

Според економистот Бојан Шимбов, главна причина за ова е политичката криза и долгата и ладна зима. Од Светска банка очекуваат раст на БДП како во Македонија така и во целиот регион оваа година, со оглед на позитивните оценки на почетокот на годината.

Спред извештајот на Светска банка, во 2017 година била зголемена вработеноста во Република Македонија, а забележан е и раст на платите и пензиите, но изоставени се инвестициите во државата.

„Долготрајната политичка криза во Република Македонија го забави растот на БДП и го доведе до 0%. Ова се одрази на значителниот пад на инвестициите“, рече Шимбов.

Според Извештајот од 2017 година партиципацијата на пазар на труд во РМ се зголемил, додека, пак, невработеноста се намалила.

Според Шимбов и Светската банка, партиципацијата на пазар на труд достигнала 57,2%, додека, пак, невработеноста се намалила до историски најниско ниво од 22,4%.

Република Македонија во 2015 година забележала најголем раст на емиграцијата паралелно со целиот регион. Конкретно во нашата држава емиграцијата достигнала до 25%.

Директните странски инвестиции во 2017 година се намалени во однос на 2016 година од 3,2% на 2,3%. Сепак, и овие странски инвестиции придонеле за финансирање на надворешниот дефицит.

Минатата година кредитниот раст во РМ продолжил, но главно е насочен кон домаќинствата. Кредитирањето на домаќинствата е зголемено за 9,2%, корпоративното кредитирање останало релативно ниско, со раст од 2,6%.

Од Светска банка, како за оваа година така и за наредната очекуваат пораст на БДП во Република Македонија и оваа проценка се заснова на евентуалното членство на државата во ЕУ и НАТО, забрзаниот раст кој се очекува во иднина, поддржан од инвестициите во ЕУ, повисок раст на глобалната трговија и поволни услови за финансирање релативно ниски камати.

Во врска со предвидените промени во одданочувањето и прагот од илјада евра, од Светска банка велат дека тоа детално треба да се разгледа, но сметаат дека може да биде поддржан.