Со поместување на стрелките на часовникот за еден час нанапред, започнува летното сметање на времето.

Од ноќеска времето во два часот по почноќ, ќе се смета како три часот.

Летното сметање на времето ќе заврши на 28-ти октомври во три часот наутро, кога стрелките на часовникот ќе се поместат еден час наназад.