Сиљановска Давкова за време на своето учество на конференцијата ја истакна потребата за нов вид Маршалов план за разрушената Украина и неопходноста за инвестирање не само во патната и во енергетската инфраструктура, туку и во човечката, образовна, социјална и нормативна инфраструктура.

Обновата на Украина, според претседателката Сиљановска Давкова е и обнова на европската и на светската солидарност и емпатија.

Таа изрази надеж дека македонската и украинската иднина ќе бидат во Европската Унија.