Одбележувајќи го 5 Ноември, кој во 2015 година од страна на УНЕСКО беше прогласен за Ден на ромскиот јазик, го истакнуваме значењето за негувањето на ромскиот јазик како чувар на ромската традиција, фолклор и култура. На тој начин го јакнеме и збогатуваме нашето Едно општество за сите, бидејќи ромскиот јазик со сите свои специфики е нераскинлив дел од тој наш мултикултурен мозаик.

Токму овој ден укажува на тоа дека препознавањето на сите јазици како еднакви е висок цивилизациски чин, и истиот е дел од нашите напори да ги елиминираме сите форми на дискриминација.

Нека е за многу години 5 Ноември!

Bahtalo 5 Novembro!