„На 19, 20 февруари потсекторска група во проширен состав, во Министерството за земјоделие ќе одржи состанок и ќе се размислува околу нови моменти, околу начинот на договарање, начинот на откуп, либерализација на откупот на тутун, производството на тутун па можеби како новост да излезе и слободен извоз на тутун“ рече Јане Станкоски од Земјоделскиот инспекторат.

Тој додаде дека потребно е да се разговара за сегашниот Закон за тутун, за регулативата, подзаконските акти и да се размислува за нов закон или менување на одредени делови од постојниот.

„Се надевам дека тутунарите се задоволни. Би требало да се, затоа што сепак е некоја цена постигната, тие бараа многу повисока цена, фирмата даваа пониска. Но, мислам дека се најде едно решение кое што би требало да бидат задоволни сите страни и останува да се мисли за следната реколта. Оваа реколта е завршена работа“ рече Станкоски.