Од Централниот регистар ги известуваат самостојните вршители на дејност дека рокот за поднесување на годишните сметки во хартиена и електронска форма е до 15.03.2018 година.

Воедно, ги потсетуваат сите субјекти кои водат сметководство согласно Законот за трговски друштва, дека рокот за поднесување на годишните сметки и финансиските извештаи во електронска форма до Централниот регистар е до 15.03.2018 година.

Централниот регистар за приемот на годишните сметки во хартиена форма, за самостојните вршители на дејност, на 15.03.2018 година ќе работи од 07:00 до 21:00 часот, додека во РК Македонски Брод, РК Виница, РК Берово и РК Делчево работното време ќе биде од 08.00-16.00 часот. Во градовите каде што Централниот Регистар нема канцеларии, приемот на годишните сметки ќе биде од 08:00 до 16:00 часот со следниот распоред:

– Во Кратово приемот ќе се врши во просториите на Општина Кратово.

– Во Крушево приемот ќе се врши во просториите на УНИ банка.

– Во Демир Хисар приемот ќе се врши во Општина Демир Хисар.