Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за градинарски култури.

Исплатени се 214.7 милиони денари за близу 11.000 производители.

Продолжуваме со реализација на исплатите за барањата за финансиска поддршка во растителното и сточарското производство.