Во локалното предизборие една од “дивоградбите” во централното градско подрачје беше дивоградбата на Чупарко кај “Белеца”.

Имено со несобрани потписи и спротивно на законските одредби беше и е изградена станбена единица во име и за име на зетот на поранешниот зет на шеф урбанизам на општина Прилеп, Чупаркоски.

Останува неодговорено дали и како дивоградбата е легализирана, и дали и кој ја легализира.

Има два едноставни одговори Јовчески или Јованоски, кога и како!?!

Или новоназначениот командир на ТПЕ Прилеп успеал да среди по свое.?