Жена стара повеќе од 80 години успева на колената да подигне 91 килограм. Нејзината техника на вежбање можеби изгледа лесно, меѓутоа со оглед на возраста, нејзините вежби се неверојатни.

Повозрасните лица мора да водат сметка за своето здравје, а вежбањето помага во тоа. Меѓутоа кревањето тегови е голем напор за скелетот, особено за жени кои имаат проблеми со остеопороза. Поради тоа успехот на оваа баба е величествен.