Во овој живот

4

Во овој живот

На две столици не научив да седам

Ниту на две љубовта да ја делам

Та еден дел тебе да ти дадам

А друг на некој по кој пилето не ми пее

Ниту знам како себе на две да се пресечам

И која полојна кому ќе ја стокмам

Ниту со две лајци знам да јадам

А и од две чаши вино не пијам

Ете не знам

Не знам како еден чоек на два дела се дели

И не научив срцето и глата да ги одвојам

Та срцето за еден да ми чука

А глата да одбери кој душава нема да ја скини

Кај мене сето едно е

Ко со златна жица врзани

И тегни ја

Сечи ја

Џабе кога не бива

И џенем да фатам ако знам оти баш тебе те љубам

Ко глата знај оти за срцево болест си ми

А тоа инаетливо и пак кај тебе се врти

Ко да не му е доста

Ко самото бељата да си ја бара

Не научив

Во овој живот не научив мудра да бидам

И срце да замрзнам

За да ми трае

За да го имам и на старост

Туку давај без усул

Ко да не ќе осамне повторно ден

Ко да не ќе ми треба и за година или две

Та парчосувај го

И кини од него

Раздавај ко задушница да е

Ко на гробје за сите собрани да има

Не знам

Ете пусто тоа само не знам

Како на две столици да седам

И како со една рака твојата да ја држам

А со другата за некој што ќе ме чува да се фатам

Оти рацеве знаат само еден човек да гушкаат

И лице да милуваат

Оти и молитви ко кажуваш

Двете споени ги држиш

И не знам

Не знам како душата неискасапена да ја чувам

Кога од две зла

Секогаш ќе те одберам тебе

 

Ана Бунтеска