Драган Антоновски останува директор на МИА

51

Владата на денешната седница донесе заклучок да му препорача на Надзорниот одбор на државната новинска агенција МИА да ги реизбере Драган Антоновски за претседател на Управниот одбор и за генерален директор и Хаљит Ајдини за член на Управниот одбор и за заменик на генералниот директор.

Владата, исто така, го прифати предлогот на Комисијата за именување за членови на Надзорниот одбор на МИА да бидат избрани Александра Мицоска-Митевска, Лилјана Капевска, Мери Илиќ, Ардиан Исеини и Татјана Поповска.

Воедно, Владата денеска на седница ги усвои измените на Законот за наставници и стручни соработници во основните и во средните училишта и измените на Законот за учебници.

Како што стои во соопштението од Владата, со измените на Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта се гарантира стабилност на работниот однос на наставниците, се подобруваат можностите за професионален и кариерен развој и се воведуваат нови можности за стручните соработници.

Преку измените на Законот за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование се очекува да се подобри квалитетот на учебниците во основното и средното.

„Се обезбедува транспарентност на постапките за набавка на учебници, се поставуваат механизми за контрола на содржината со цел спречување на влез на дискриминирачки содржини а се обезбедува и дигитализација и пристап на учебници за лицата со оштетен вид“, соопштија од Владата.

Измените беа утврдени на предлог на Министерството за образование и наука.