омпанијата „Кембриџ аналитика“ во однос на спорот за заштита на личните податоци на социјалната мрежа Фејсбук поднесе барање за доброволен стечај пред судот во Њујорк.

Компанијата располага со имот од 100.000 до 500.000 долари, а обврските се од еден до 10 милиони долари.
„Кембриџ аналитика“ претходно изјави дека ќе престане со работа и ќе започне постапка за стечај.