Прва стручна конференција на тема „Аугментативна и алтернативна комуникација“ ќе се одржи денеска во Скопје по повод Европскиот ден на логопедијата – 6 март.

Конференцијата е во организација на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје и Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас – Битола, а во соработка на Сојузот на дефектолози на Република Македонија.

На конференцијата покрај актуелната тема, како што велат организаторите, ќе се дискутира и за состојбите во логопедската дејност во Македонија.

Во 2004 година Европската асоцијација на логопедите го означила 6 март како ден на говорно-јазичната терапија, односно како ден на логопедите, со цел подигање на свесноста за логопедската професија, како и подигање на јавната свест за нарушувањата во комуникацијата, нивните ефекти врз човековото здравје, правата на пациентите со нарушување во комуникацијата и начините како да им се помогне.

Одбележувањето на Европскиот ден на логопедите им овозможува да покажат дека логопедите низ цела Европа имаат заедничка цел и дека работат заедно за да направат динамично влијание врз промовирањето на здравјето и благосостојбата кај децата и возрасните со нарушувања во комуникацијата.

Европската асоцијација на логопедите порачува дека превенцијата на нарушувањата во комуникацијата може да се постигне само со размена на знаења и искуства помеѓу логопедите ширум Европа.