Се очекува зголемување на водостоите во горниот дел од сливовите на Вардар, Треска, Црна, Радика, Сатеска, Црн Дрим и Голема (Ресенска) ако поради најавениот дожд попладнево и за време на ноќта наврнат 25 литри на метар квадратен, особено во западните делови од земјата, соопшти УХМР.

Доколку дождот биде распространет на поголема површина, не само локално, можни се локални излевања на реките во посочените сливни подрачја, а доколку на места врнежите се поројни, како што се најавува, можни се брзи истекувања и локални поплавувања во помалите речни сливови и суводолиците во западниот и североисточниот дел на земјата.

УХМР предупредува на претпазливо следење на состојбата и внимателно движење покрај реките и суводолиците.

Покрај дождот, за зголемување на нивото на водата придонесува топлото време кое продолжи да го топи снегот на повисоките места, посебно Шар Планина, Кораб, Бистра и планинскиот масив Јакупица.