Тоа што е MERCEDES во автомoбилската индустрија во светот, тоа е германската фирма KRONES во индустријата за пијалаци! Погледнете ја најсофистицираната “state of the art” автоматизирана опрема за полнење на пиво, штотуку пуштена во пробнa работа, која овозможува автоматски контролиран процес на производство на пиво со врвен квалитет, беспрекорна стерилна чистота и безбедност на производот и вработените!

Мултифункционалните машини обезбедуваат производство на разни варијанти на пакувања во согласност со потребите на пазарот, а машините за контрола и инспекција целосно ја гарантираат исправноста на секој поединечен производ, зошто секој потрошувач, поединечно е важен и посебен за нас!
This is Germany, this is Prilep Brewery!

ФБ Статус на Кирил Самарџиоски, поранешен Герерален директор во Прилепска Пивара