На твитер се појави фб комуникација на Томчо Ѓорѓиев од Струмица, социјален работник во центарот за социјални грижи, во моментов во дневниот центар за деца со попреченост.

Од комуникацијата е видливо дека за завршување на работа како противуслуга бара секс и истата комуникација и јавно го објавува тоа на социјалните мрежи!

Твитер заедницата побара одговорност веднаш!